Jaké údaje udává energetický štítek k odsavači par? A kde jsou údaje na energetickým štítku k digestoři umístěny?

Zde Vám objasníme údaje na energetickém štítku u odsavače par. Energetický štítek je očíslován. Údaje k digestoři na energetickém štítku jsou vypsané v bodech níže.

1. EEI: Je údaj průměrné spotřeby energie digestoře v EU. Ta je závislá na výkonu během jednoho roku. Vyšší účinnost – nižší spotřeba elektrické energie u digestoře je znázorněná písmenem. Nejlepší začíná písmenem „A“ a čím se více zhoršuje pokračují písmena „B, C, D…“

2. AEC: Je spotřeba elektrické energie odsavače par během roku. Výpočet vzniká za předpokladu, že odsavač par bude v provozu (sání digestoře), jednu hodinu denně. Dále osvětlení odsavače par, nebo -li světlo digestoře bude svítit dvě hodiny denně.

3. FDE: Sací účinnost odsavače par (odvětrání digestoře). Čím účinnější motor digestoře je, tím odsavač par spotřebuje méně elektrické energie. Tím je docíleno účinnější třídy odsávání odsavače par.

4. LE: Účinost světla odsavače par (led / halogen / neon..).Čím účinnější je použito osvětlení digestoře, tím je menší spotřeba elektrické energie. Tímto je docíleno vyšší třídy účinnosti světelného zdroje.

5. GFE: Schopnost tukových filtrů pohltit tuky z vaření, smažení atd. Tukový filtr digestoře je nepoužitý ( nezanešený tuky z vaření ) zvážen. Potom je použit v provozu při odsávání určeného složení a množství par. Čím více po testu filtrů odsavače par tukový filtr ztěžkne, tím více tuků pochytal a tím je účinnější.

6. HLUK: Údaj hlučnosti digestoře. Hluk odsavače par na maximální stupeň (většinou předposlední stupeň odsavače par, který nepřesahuje 650m3/h), nikoliv údaj na intenzivní stupeň ( to je výkon přesahující výkon 650m3/h)
Měření hlučnosti odsavače par je dle jednotné a jasné normy měření hluku odsavačů par.

Pár slov k hlučnosti odsavače par:
Problém je že v katalogu a na stránkách by se měl správně udávat hluk digestoře na intenzivní stupeň ( po pár minutách sepne digestoř sama na maximální stupeň, ten nesmí přesahovat výkon digestoře přes 650 m3/h)
A na energetickém štítku je údaj maximální ( ne intenzivní výkon) Většina prodejců ale udává do katalogu i na své internetové stránky údaj ze štítku a tím pádem ani dnes kdy jsou sjednocené normy na digestoře nelze porovnávat hlučnost. Realita na živo vnímání hluku bude jiná.