Ideální digestoř? Co si pod tím představit? Každého asi napadne, že pro bezproblémový chod digestoře je důležitá její hlučnost nebo výkon. Záleží však také na zpracování, použité technologii, na tom, jak je řešen vstup sání, na materiálu a designu. To vše jsou parametry, které bychom při výběru digestoře měli vzít v úvahu.
Velmi důležité také je, zda má digestoř dostatečné proudění vzduchu. Vstup sání digestoře sice přímo neovlivňuje její výkon, přesto je to jeden z nejdůležitějších faktorů. Na provoz a dobrou funkčnost digestoře má vliv zejména poměr výkonu a vstupu sání. Uplatňuje se zde fyzikální jev známý jako Venturiho efekt, která platí pro všechny proudící kapaliny a plyny. Když například na zahradě uvedeme do chodu hadici, voda z ní stříká jen do vzdálenosti několika metrů. Jakmile však uzavřeme její ústí palcem, rychlost proudění vody se zvýší, a při stejném průtoku tak dosahujeme rychlejšího proudění. Totéž platí i pro proudění vzduchu a třeba také par vzniklých při vaření. U odsavačů par od společnosti SIRIUS klademe vždy velký důraz na jejich maximální funkčnost včetně funkčnosti vstupu sání.
Pro posouzení skutečné hlučnosti digestoře je vždy rozhodující pozorování zařízení, které právě pracuje. Záleží také na tom, jakým způsobem hluk vzniká. Je-li způsoben prouděním vzduchu v zařízení, nemusí být nežádoucí, neboť je projevem toho, že digestoř skutečně funguje. Může se ale také stát, že hluk digestoře vzniká rezonancí jejích součástí a že digestoř vlastně vůbec nesaje. Otázkou je i to, zda výrobce udává hlučnost podle určených norem, nebo podle parametrů, které mu vyhovují více. Běžná praxe je bohužel taková, že se hlučnost udává podle několika norem najednou a mezi nimi je uvedena i ta předepsaná. Nikdo sice nemůže nic namítat, protože předpisy byly dodrženy, ale pro zákazníka mohou být takové informace matoucí a nepřehledné. Mnoho značek uvádí hlučnost, která je udávána na energetickém štítku, ale tato hodnota nemusí odpovídat realitě. Energetický štítek uvádí hlučnost povolenou pro nepřetržitý provoz digestoře na maximální výkon. Pracuje-li však digestoř v intenzivním stupni, tento výkon přesahuje. Je tomu tak z toho důvodu, aby bylo možné rychle odvětrat intenzivní pachy vzniklé např. připálením jídla. Intenzivní výkon digestoře její elektronika na celém území Evropské unie omezuje na dobu maximálně 3 minut. Maximální výkon digestoře běžící na normální (nikoliv intenzivní) stupeň by neměl překračovat 650 m3/h. Mnoho společností udává u svých odsavačů maximální výkon v m3/h, ale hlučnost uvádí podle údajů na energetickém štítku. Zákazníci mohou být potom nepříjemně zklamáni, když zjistí, že v případě chodu digestoře na maximální výkon a nejvyšší intenzitu dosahuje její hlučnost mnohem vyšší hodnoty, než jakou deklaruje výrobce. Potom není možné zapnout si při vaření třeba televizi nebo si je zpříjemnit poslechem hudby… Podle našeho názoru by maximální hlučnost odsavače par měla být v katalogu udávaná v souladu s realitou, tedy při jeho chodu na intenzivní stupeň. Ujišťujeme vás, že společnost SIRIUS uvádí hlučnost svých digestoří vždy tímto způsobem.
Někteří výrobci a e-shopy zákazníkům doporučují, aby si potřebný výkon digestoře spočítali podle objemu místnosti, kterou bude obsluhovat. Toto doporučení nedává smyl. Jestliže by podle něj postupovali klienti žijící ve velkých domech, došli by k tak vysoké hodnotě výkonu, že ji nemůže splnit žádná z dosud vyrobených digestoří. Takové zařízení totiž ani neexistuje. Jak jsme zmínili už dříve, na výkon digestoře má větší vliv vstup sání.
Zastavme se nyní u dalších důležitých parametrů odsavačů par, jako je zpracování, použitá technologie, materiál, design a vstup sání. Je všeobecně známo, že v umění designu dominují Italové. Ani v případě digestoří tomu není jinak.
Digestoře SIRIUS používají tři varianty vstupu sání: štěrbinové sání, podtlakovou komoru a nedělené tukové filtry. První dvě řešení zrychlují proudění vzduchu v digestoři. Využívají přitom principu odsávání většího objemu vzduchu přes zúžený prostor odsavače par. Nedělené tukové filtry s malou plochou odsávání také zrychlují proudění vzduchu a navíc zajišťují dokonalé odstranění veškerých výparů z vaření. Zabraňují zanášení motoru digestoře, odtahového potrubí a v neposlední řadě také znečišťování omítky v okolí ústí odtahu. Kromě toho šetří i životní prostředí.
Digestoře SIRIUS se vyrábějí z ušlechtilé nerez oceli, skla a ručně zpracovávané keramiky. Většina luxusních odsavačů jiných značek je zhotovena z magnetické nerezi. Společnost SIRIUS však naproti tomu používá pro výsuvné digestoře především nemagnetickou nerez. Nejde o chirurgickou nerez, ale o nerez potravinářskou. Rozdíl v materiálu je podobný jako rozdíl mezi stříbrem a bílým zlatem. Cena a fyzikální vlastnosti jsou velmi rozdílné, podobný je jen vzhled.
K dalším přednostem digestoří SIRIUS, které stojí za zmínku, patří mnohovrstvé tukové filtry s nerezovou pohledovou stranou a kovová kuličková ložiska užitá v motorech. Mnoho jiných výrobců na rozdíl od nás vybavuje své odsavače motory v pouzdře, které se probrušují, snižuje se jejich životnost a zvyšují také hlučnost zařízení. Motory většiny našich výrobků mají navíc podobně jako motory v autě gumové silent bloky.