Jaké odtahové potrubí k digestoři zvolit?
Na trhu jsou digestoře, kterým stačí průměr odtahu 120 mm. Tyto odsavače par jsou ale málo výkonné. Výkonná digestoř potřebuje odtahové potrubí o průměru 150 mm. Existují i digestoře propojené s externím motorem, které vyžadují odtahové potrubí s průměrem 200 mm.

Jestliže vedete odtah k digestoři podlahou nebo soklem u skříňky (u ostrůvkových digestoří výsuvných z kuchyňské linky) nebo potřebujete použít nízké odtahové potrubí v podhledu (u ostrůvkových nebo stropních odsavačů par), můžete zvolit i potrubí ploché. Tento typ odtahového potrubí má rozměry 90 × 220 mm.

Odtah k odsavači par by měl být co nejkratší a měl by mít co nejméně ohybů (kolen), aby byl odpor vzduchu při proudění co nejmenší. Čím delší je odtah a čím více kolen má odtahové potrubí, tím větší jsou ztráty sání, a tím i výkonu digestoře. Výkon snižuje i síťka proti hmyzu u výdechu odtahového potrubí na fasádě domu či bytu. Síťka proti hmyzu redukuje průměr odtahu, a proto ji doporučujeme vyjmout. Hmyz proti proudění nikdy nepoletí, a když je odsavač par mimo provoz, disponuje zpětnou klapkou. Ideální je, když vzduch odsavačem plynule klouže, proto není vhodné používat v ohybu přechod z kulatého na ploché potrubí. Lepším řešením je umístit přechod mimo koleno. Dále je důležité, aby bylo potrubí hladké, a to z toho důvodu, aby vzduch nerezonoval a odsavač byl tichý. Na hlučnost odsavače má značný vliv i materiál, z něhož je odtahové potrubí vyrobeno. Z tohoto hlediska je nejhorší variantou aluminiové FLEX potrubí harmonikového tvaru, protože při proudění vzduchu velmi silně rezonuje. Doporučujeme použít k digestoři hladké plastové odtahové potrubí určené na vzduchotechniku. V něm páry hladce, plynule a s minimálním hlukem proudí ven z interiéru do exteriéru. K vertikálnímu odtahu vedoucímu na střechu domu je vhodné použít lapač na kondenzáty, protože u výdechu potrubí z domu dochází k teplotním změnám vzduchu, jejichž vlivem by vznikající kondenzáty mohly stékat zpět do odsavače par. Případná kondenzace par u výdechu potrubí však není způsobena nekvalitní digestoří, ale její příčinou bývá nekvalitní projekt stavby nebo vzduchotechniky. Ideální variantou odtahu je odhlučňovací potrubí určené na vzduchotechniku. Skládá se z vnitřní aluminiové vrstvy, která je perforovaná kvůli kondenzátům, a z tlumicí vaty, jež pohlcuje jak vibrace a hluk, tak i kondenzáty z vaření. Odhlučňovací vata nasaje kondenzáty, které se z ní časem zase vypaří. Vnější vrstvu odhlučňovacího potrubí tvoří pevný povrch bez perforace, který zajišťuje, aby vzduch proudící v potrubí neunikal ven.

Podle platné normy EU je maximální přípustné délka odtahového potrubí k digestoři s motorem v těle nebo na těle 5 m, přičemž každý ohyb do pravého úhlu představuje ztrátu 1 m při průměru odtahu 150 mm. Potrubí může mít nejvýše 3 ohyby (kolena) do pravého úhlu. Máte-li delší odtah k digestoři, je lepší zvolit recirkulační provoz. Ten je vhodnější i při použití menšího průměru odtahu. Jestliže je průměr potrubí 150 mm s výjimkou posledních 200 mm, kde je zredukován na 120 mm, jsou vlastnosti potrubí stejné, jako by mělo průměr 120 mm po celé své délce.