Digestoř s odtahem je vhodná:

  • Pokud je možné použít odtahové potrubí o průměru 150 mm nebo ploché potrubí o průřezu 220 × 90 mm.
  • Nemáte-li rekuperaci a hermeticky uzavřený dům či byt.
  • Pokud váš krb nemá přisávání vzduchu k ohništi ve stejném prostoru, kde je umístěná digestoř.
  • Je-li možné dodržet maximální vzdálenost odtahového potrubí stanovenou výrobcem pro optimální funkčnost digestoře. Maximální délka odtahu digestoře s motorem v těle či na těle je 5 m. Každé koleno v pravém úhlu zkracuje vzdálenost odtahového potrubí k digestoři o 1 m. Externí motory jsou schopny obsloužit 5 m dlouhé potrubí se 3 koleny do pravého úhlu. Není-li u odtahového potrubí použit žádný ohyb, může mít digestoř odtah 8 m.
  • Z krytu odtahového potrubí umístěného na fasádě doporučujeme vyjmout síťku proti hmyzu, která omezuje průchodnost a zvyšuje hlučnost chodu digestoře.

Recirkulační digestoř je vhodná:

  • Nemůžete-li zachovat průměr odtahového potrubí digestoře stanovený výrobcem.
  • Je-li váš dům vybaven rekuperací.
  • Pokud má váš krb přísun vzduchu z téhož prostoru, z jakého jej bude mít digestoř.
  • Pokud by odtahové potrubí k digestoři nesplňovalo podmínku maximální přípustné vzdálenosti stanovené výrobcem.
  • Pokud by instalace odtahového potrubí vyžadovala složité stavební úpravy domu.

Údržba filtrů digestoře
Všechny odtahové i recirkulační digestoře jsou vybaveny tukovými filtry.
Doporučujeme jednou za dva měsíce filtry vyčistit v myčce na nádobí. Při méně častém vaření mohou filtry samozřejmě fungovat bez vyčištění delší dobu.  Při recirkulačním provozu digestoře se navíc ještě používají uhlíkové filtry, které slouží k odstranění kuchyňských pachů. Jejich životnost při běžném domácím vaření dosahuje přibližně půl roku. Po uplynutí této doby je třeba uhlíkové filtry vyměnit či obnovit.