Informace o zpracování osobních údajů
Zásady ochrany soukromí
Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás, stejně jako prvotřídní kvalita výrobků, které Vám nabízíme, prioritou. Maximálně dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů a pečlivě střežíme, co se s nimi děje. Níže popisujeme způsob nakládání s Vašimi osobními údaji v naší společnosti.

Jak nás můžete kontaktovat?
správcem vašich osobních údajů je společnost Digestoře SIRIUS s.r.o., IČO: 26970007
napsat nám můžete na e-mail na adresu:
digestoresirius@digestoresirius.cz
Adresa provozovna:
Pražská 777, 252 64 Velké Přílepy
Tel.+420 724 145 833

Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?
Identifikační údaje:
Vaše základní identifikační údaje a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky.

Adresní údaje:
Vaše adresu (název ulice a číslo popisné,město,telefoní číslo, PSČ,) potřebujeme k tomu, aby Vám mohla doprava zásilkové společnosti doručit Vámi objednané zboží na adresu.

Kontaktní údaje:
Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu objednávky a aby Vám ji spediční společnosti mohly řádně doručit. Váš kontaktní telefon a email musíme znát také z toho důvodu,abychom Vás mohli kontaktovat v případě změn .

Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávku, takže si u nás nebudete moci koupit.

Uživatelské jméno a heslo (registrační údaje):
Jestliže se u nás zaregistrujete, uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nemohli umožnit.

Počet a druh zakoupeného zboží (informace o nákupu):
Pokud si u nás nakoupíte, uchováme si o Vás i informaci o Vašem nákupu, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje nám, abychom v případě reklamace věděli, jestli jste si zboží skutečně koupili u nás.

Cookies
Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili nakupování na našich webových stránkách a umožnili zobrazování reklam přímo na míru Vám, a zároveň abychom neustále vylepšovali naše stránky, zpracováváme tzv. cookies.

Jak dále využíváme Vaše osobní údaje, pokud jsme k tomu získali Váš souhlas?
Když si u nás objednáte, uchováme si Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení, to jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách, slevách, případně akcích, které věříme, že Vás mohou potěšit. V každém e-mailu máte samozřejmě možnost odběru těchto zpráv zrušit.
Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme si uchovávat Vaše jméno, příjmení a email i pro další účely, než je výše uvedeno, a to například pro zasílání informací o našich akcích a zboží, které nesouvisí tolik se zbožím, které jste si u nás koupili. Vaše jméno a příjmení budeme v tomto případě využívat jen proto, abychom s Vámi mohli příjemněji komunikovat a správně Vás oslovovat.
Jakýkoli svůj souhlas případně zasílání obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete email na adresu digestoresirius@digestoresirius.cz a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.
Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje a můžeme předat společnostem a osobám, které Vám zboží dovezou. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží.
Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.). S databázemi, kde se nachází Vaše kontakty, nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Informace o Vašem nákupu a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchováváme po dobu 2 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.
S údaji, které o Vás máme díky Vašemu souhlasu, pracujeme tak, že pokud zaznamenáme, že jste více než dva roky neaktivní, tyto údaje mažeme.
Pak nám uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje ukládá zákon.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání a nevyzvednutí zboží, můžete proti takovému zpracování vznést námitku.
Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
Pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
Pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
Pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
Právo na přenesitelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?
Ano! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Pokud máte dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email digestoresirius@digestoresirius.cz.