Digestoř neboli odsavač par je jedním z nejsložitějších kuchyňských zařízení, pokud jde o instalaci, i z hlediska výběru vhodného typu. Podle umístění a typu digestoře můžeme volit mezi: digestoří výsuvnou z ostrůvku, digestoří integrovanou v indukční desce, komínovou (nástěnnou) digestoří, stropní digestoří, digestoří vestavnou do skříňky nebo ostrůvkovou či stropní digestoří. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je výběr mezi odtahovou nebo recirkulační digestoří. Vyberete-li si odtahový odsavač par (digestoř), je třeba správně připravit také odtahové potrubí, které je jeho součástí (délku, průměr potrubí, kolena, řešení ztrát a usazování kondenzátů atd.). Můžete se také rozhodnout pro odsavač par v režimu recirkulace. Odsavač par (digestoř) v recirkulaci páry vznikající při vaření neodvádí pryč, jen je čistí pomocí velice účinných uhlíkových filtrů a následně vzduch pročištěný od molekul pachů a tuků vrací zpátky do místnosti. U obou provedení, jak u odtahového, tak u recirkulačního, odsavač par vzniklé výpary (tuky a pachy) odsává a odstraňuje. Rozdíl je v tom, že vlhkost je odváděna pouze u odtahové varianty digestoře. U recirkulační verze odsavače par kuchyňská vlhkost pouze změní skupenství. 

 

Jakou variantu odsavače par vybrat? Správná volba vhodné digestoře do vaší kuchyně závisí na mnoha faktorech. Kromě umístění digestoře, jejího designu, výkonu, úrovně vznikajícího hluku, ale také značky zařízení hraje důležitou roli i to, zda jde o odtahovou nebo recirkulační verzi odsavače par. Každá z nich má své výhody i nevýhody a vždy záleží na individuálních potřebách i možnostech zákazníka. Pojďme se na možnosti obou typů digestoří podívat podrobněji.

 

Recirkulační digestoř (odsavač par): Recirkulace je vícenásobný uzavřený oběh. V případě digestoře to znamená, že odsávaný vzduch s výpary, které vznikají během vaření ve vaší kuchyni (interiéru), není odváděn do exteriéru (ven), ale je pomocí uhlíkových a tukových filtrů zbaven molekul tuků a pročištěn od kuchyňských pachů a následně je vrácen do prostoru kuchyně. Každá z obou variant digestoří (recirkulační nebo odtahová) má své výhody i nevýhody. Výhodou recirkulačního odsavače par je to, že je mnohem jednodušší jej připravit, instalovat a uvést do chodu. Není nutné řešit, kudy a jak bude vedeno odtahové potrubí a jak odstraňovat kondenzáty, které u odtahové varianty odsavače par mohou vznikat následkem teplotních rozdílů v prostorech interiéru a exteriéru. Tyto kondenzáty pak mohou stékat zpět do odsavače a dále až na varnou desku. Recirkulace je ideálním řešením, pokud máte v domě nainstalovanou například rekuperaci nebo krb s přisáváním vzduchu z interiéru. Kdyby se k nim totiž ještě přidala odtahová digestoř, mohl by se vzájemným působením všech těchto systémů narušit jejich chod. Dalším důvodem pro výběr recirkulační digestoře (odsavače par) může být situace, kdy není možné provést správnou instalaci odtahového potrubí (v potřebné délce, se správným průměrem trubek a prostorem pro instalaci nutných kolen). Recirkulační uhlíkové filtry kategorie „HP“ (HIGH PERFORMANCE) od společnosti SIRIUS s možností regenerace, vysokou životností (zhruba 3 roky) a účinností 98,8 % patří mezi nejkvalitnější a nejefektivnější na trhu. Není pravda, že recirkulace je řešení vhodné pouze do menších prostor. V současných moderních trendech bydlení je recirkulace více využívána u novostaveb, které mají markantně vyšší izolační schopnosti než starší domy. U odtahových digestoří je nutné, aby byl vzduch, který byl z interiéru odčerpán do exteriéru, nahrazen čerstvým vzduchem, přisátým zpět do místnosti. Není totiž žádoucí, aby digestoř v obytném prostoru fungovala jako vývěva. Na rozdíl od odtahové digestoře pracuje recirkulační varianta pouze se vzduchem v místnosti, a nenarušuje tak jiné systémy (provoz krbu, rekuperaci…).

 

Digestoř (odsavač par) s odtahem: Odtahové digestoře jsou žádanější než recirkulační. Je ovšem tato varianta vždy správnou volbou právě pro vás? U odtahové varianty odsavače par, jak vyplývá už z jejího pojmenování, jsou kuchyňské výpary (tuky, pachy, vlhkost) vznikající během vaření odváděny mimo obytný prostor do exteriéru. Pro tuto variantu odsávání je třeba správně navrhnout i nainstalovat odtahové potrubí včetně jeho délky, průměru, počtu a umístění kolen (ohybů) a v neposlední řadě i materiálu. Samozřejmě není bezpodmínečně nutné, aby odtahové potrubí ústilo do obvodové zdi na úrovni kuchyně. Odtah může vést také suterénem, podlahou, soklem, podhledem nebo střechou. Možností je hodně, ale vždy je třeba brát při projektování ohled na fyzikální zákony. Nejlepším řešením je vždy vyústit odtahové potrubí digestoře nejkratší cestou ven za použití co nejmenšího počtu kolen při zachování ideálního průměru odtahových trubek. I síťka proti hmyzu redukuje průměr odtahového potrubí. Nežádoucím následkem je pak zvýšení hluku, snížení výkonu a v neposlední řadě také vznik kondenzátů. Digestoř napojená na odtahové potrubí, které vede mimo interiér, nasává a následně odvádí výpary vznikající při vaření přes tukový filtr. Ten chrání před působením tuků jak odsavač par uvnitř, tak i odtahové potrubí a omítku v prostoru u výdechu potrubí. Nejde však jen o čistotu, ale také o bezpečnost. Tuky jsou hořlavé a bez pročištění výparů přes tukový filtr v digestoři by se tuky mohly usazovat v odtahovém potrubí a následně od vaření vzplanout. Z tohoto důvodu je důležitá pravidelná údržba digestoře, ale také její správná instalace, která respektuje minimální doporučenou výškou zařízení nad sporákem. Důležitou součástí digestoře je i zpětná klapka, která zabraňuje tomu, aby se vzduch z exteriéru vracel odtahovým potrubím zpět do místnosti, když není odsavač par v provozu. Digestoře SIRIUS jsou zpětnou klapkou standardně vybaveny. Zakončení odtahu může být řešeno pomocí externího motoru, který umožňuje dosažení většího výkonu digestoře, nebo také k tomu určeným výdechem. Motorová jednotka může být u odtahového odsavače par umístěna v jeho těle nebo lze použít instalaci s externím motorem. Ten může být jak průchozí (umístěný na odtahovém potrubí), tak i položený u vyústění potrubí (motor na střechu nebo na fasádu domu). O správném napojení digestoře a výběru jejího odtahu vám doporučujeme poradit se s odborníkem.

 

Stále si nejste jisti, zda si pořídit digestoř s odtahem, nebo raději s recirkulací? Třeba vám při rozhodování pomůže následující srovnání:

 

Jak už jsme zmínili, obě z těchto dvou řešení mají své výhody i nevýhody. U odtahové i u recirkulační digestoře (někdy se také označuje jako digestoř s uhlíkovým filtrem nebo „digestoř na filtr“) je vždy důležité myslet na výměnu vzduchu v prostoru vašeho bydlení a na dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Oba typy odsavače par vás zbaví tuků i pachů, které vznikají během vaření. Odtahový odsavač par odvede navíc ještě i vlhkost. Digestoř s recirkulací naproti tomu vlhkost neodvede, páry z vaření pouze v těle digestoře změní své skupenství a vrátí se digestoří zpět do prostoru kuchyně. Proto je u tohoto řešení třeba zajistit výměnu vzduchu v místnosti, například rekuperací, mikroventilací u oken či jiným způsobem. Některé stavby mají dokonalejší izolaci než jiné, starší, a proto je třeba připravit vždy individuální řešení na míru podle situace a vlastností klientova obytného prostoru. Také u odsavače par s odtahem ven je výměna vzduchu důležitá. Pokud totiž nějaký vzduch z uzavřeného prostoru odsajeme, musíme jej nahradit novým, čerstvým vzduchem odjinud. Jde o podobný princip, jaký funguje například u koloběhu vody. V případě, že odsátý vzduch není nahrazen novým vzduchem, vpuštěným do prostoru bydlení, vznikne podtlak, v jehož důsledku není digestoř schopná vytvořit optimální proudění vzduchu. V tu chvíli nastává problém s oběhem vzduchu. I když je odsavač par spuštěn na maximální výkon, není schopen výpary z vaření nasát a následně odvést ven z vašeho obydlí. Může se dokonce stát, že digestoř začne nasávat i vzduch z krbu, ve kterém hoří oheň. Potom se nebezpečné zplodiny z hoření přestanou odvádět komínem ven a jsou odsavačem par nasáty do místnosti, zatímco výpary z vaření se rozptylují v prostoru kuchyně, místo aby byly odstraněny odsáváním digestoře. To samozřejmě není žádoucí. Na rozdíl od odsavače par na uhlíkový filtr (recirkulačního odsavače par) není u odtahové digestoře ideálním řešením přísunu vzduchu rekuperace, protože oba dva systémy vzájemně nespolupracují (nastává tzv. rozpor mezi dvěma systémy). Rekuperace totiž vpouští do interiéru jiné (menší) množství vzduchu, než kolik jej odtahová digestoř z místnosti odsaje. Nezbytný koloběh vzduchu v interiéru může být kromě nežádoucího ovlivňování systému digestoře s provozem krbu či kamen narušen také souběžným chodem například plynového kotle či centrálního vysavače. Na to vše i na jiné okolnosti je třeba myslet už během plánování samotného projektu a samozřejmě i během jeho realizace. 

 

Porovnání recirkulační a odtahové digestoře v bodech:

 

Údržba recirkulační a odtahové digestoře:

Pokud jde o údržbu odsavače par jako celku, nehraje to, zda zvolíte digestoř s odtahem ven z interiéru, nebo odsavač par v recirkulaci s filtrem, žádnou roli. U obou provedení je třeba pravidelná údržba. Zařízení je nutné zvenku pravidelně čistit, ideálně mikrotenovou utěrkou a univerzálním čisticím prostředkem na alkoholové bázi (univerzální čisticí prostředek na okna). Během smažení bude do okolí prskat olej, který se usazuje na odsavači par a následně se k němu přidává i prach. Mastnoty nevznikají jen při smažení, ale samozřejmě i při vaření. Jediný rozdíl mezi údržbou recirkulační a odtahové digestoře je dán tím, že odsavač par v recirkulaci je navíc vybaven recirkulačním uhlíkovým filtrem. Ten je třeba pravidelně měnit či regenerovat. Za jak dlouho je výměna nebo vyčištění filtru nutná, závisí na jeho typu a na tom, jak často a intenzivně se v kuchyni vaří a jaké druhy pokrmů se zde nejčastěji připravují (například vaření vajíček na tvrdo ve vodě zatěžuje recirkulační, ale také tukový filtr v digestoři mnohem méně a jiným způsobem než třeba smažení řízků). Oba typy digestoří jsou vybaveny tukovým (kovovým) filtrem, který samozřejmě také vyžaduje pravidelnou údržbu. Optimální je čistit tukový filtr zhruba jednou za dva měsíce v myčce na nádobí nebo v teplé vodě s čisticím prostředkem (saponátem).

 

Energetická účinnost odtahové digestoře a digestoře s uhlíkovým filtrem:

V teplých letních měsících není v energetické účinnosti mezi recirkulační a odtahovou digestoří rozdíl. To ale neplatí v zimních měsících a chladných dnech. Na rozdíl od odsavače par s filtrem na recirkulaci odvádí odtahová digestoř kromě tuků, pachu a vlhkosti i teplo z domova ven. To není žádoucí, protože teplo, o které přicházíte, je třeba zase získat zvýšeným vytápěním, čímž ztrácíte cennou energii. Navíc i vaření samotné produkuje teplo, které odtahová digestoř okamžitě odvede z domu ven, zatímco recirkulační digestoř zanechá veškeré teplo v interiéru. Z tohoto důvodu je recirkulační odsavač par s uhlíkovým filtrem vhodný do moderních pasivních a nízkoenergetických staveb. Pokud je digestoř určena do domu s rekuperační jednotkou, vždy doporučujeme použít odsavač par v recirkulaci. Na to, jaký výkon digestoře bude nutný pro její fungování ve vaší kuchyni nebo obytném prostoru, nemá vliv jeho velikost (objem), jak se mnohdy tvrdí. Účelem digestoře není odvést veškeré teplo z domova, ale vytvořit ideální proudění vzduchu nad varnou zónou. Zda bydlíte v garsonce nebo velkém domě, není v této souvislosti podstatné. Důležitější než samotný výkon digestoře je to, jak vypadá její vstup sání. Porovnejme například odsavač par s výkonem 200 m3/h, který odsává skrze štěrbinu širokou 20 cm, s digestoří, která disponuje výkonem 600 m3/h, ale sací plocha má šířku 100 cm. První varianta s nižším výkonem odsavače par bude vytvářet rychlejší proudění vzduchu nad varnou zónou. Jedná se o princip trysky, o tzv. Venturiho efekt. U obou uvedených variant je nutné vždy zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu do místnosti, v případě recirkulační digestoře navíc i odvod vzduchu ven (mikroventilace, rekuperace…).

 

Instalace (montáž) odsavače par s odtahem a odsavače par s recirkulačním uhlíkovým filtrem:

Pro zabudování a zprovoznění recirkulačního odsavače par s filtrem je třeba připravit pouze napájení elektrickým proudem. Digestoř s odtahem ven je na přípravu i instalaci samotnou mnohem složitější než digestoř v recirkulaci. I z tohoto důvodu není vždy vhodným řešením pro všechny domácnosti. Je totiž možné, že uspořádání interiéru neposkytuje vhodné podmínky pro přípravu odtahu, například neumožňuje použití potrubí potřebné délky, průměru, instalaci přechodů, kolen (ohybů), použití vhodného materiálu atd. U špatně navrženého odtahu mohou vznikat různé problémy jako ztráta výkonu, větší hlučnost digestoře či vznik kondenzátů, které mohou odtahem stékat do digestoře a poté až na varnou zónu (sporák). Abyste předešli těmto problémům špatně navrženého odtahu, doporučujeme vám vždy instalaci odtahové digestoře konzultovat s odborníkem na vzduchotechniku. Pokud si nevíte rady a hledáte odbornou pomoc, neváhejte a kontaktujte Digestoře SIRIUS, s. r. o. Rádi vám poradíme a odpovíme na vaše otázky. 

 

Nevýhody odsavače par (digestoře) s odtahem ven z kuchyně:

 • převážně nevhodný pro instalaci do moderních nízkoenergetických a pasivních domů
 • vyšší teplotní (energetické) ztráty v zimních měsících (digestoř odvádí ven z interiéru kromě kuchyňských výparů i teplý vzduch, o to více je třeba potom v domě topit)
 • náročná a složitá instalace a příprava odtahu digestoře (ztráty výkonu vlivem odporu vzduchu v kolenech a redukcích, teplotní přechody – vznik kondenzátů, nutnost správně navržené délky a průměru potrubí a volby vhodného materiálu…)

 

Výhody digestoře (odsavače par) s odtahem ven z interiéru:

 • Vlhkost (výpary) vznikající při vaření jsou na rozdíl od recirkulační digestoře nasávány a dále odváděny odtahovým potrubím ven.
 • Jednodušší údržba, není třeba měnit nebo regenerovat uhlíkový recirkulační filtr, tukový filtr je však nutné pravidelně čistit u všech typů digestoří. 

 

Nevýhody odsavače par na recirkulaci (odsavače par s uhlíkovým filtrem):

 • Recirkulační digestoř neodvádí vlhkost z interiéru ven (vlhkost pouze změní skupenství).
 • Kromě tukového filtru, který je nutné pravidelně čistit u obou provedení digestoří, je u recirkulační varianty nezbytná i pravidelná údržba recirkulačního filtru (regenerace nebo výměna). 

 

Výhody recirkulační digestoře (digestoře s uhlíkovým filtrem):

 • Jednodušší stavební příprava (odtahového potrubí k digestoři), a tím i jednodušší a snadnější instalace odsavače par.
 • Digestoř můžete naplánovat do jakéhokoliv interiéru a nemusíte se přitom zabývat projektováním odtahu ven nebo řešit s tím spojené problémy vzniku kondenzátů, ztráty výkonu, vhodného průměru odtahového potrubí atd.
 • Ideální řešení pro ostrůvkové vaření, u něhož není nutné řešit komplikovaný odtah podlahou nebo podhledem ve stropě kuchyně.
 • Recirkulaci lze zvolit do jakéhokoliv bydlení. Je ideálním řešením pro kuchyně v nízkoenergetických a pasivních stavbách.
 • Odsavač par s recirkulačním filtrem neodvádí teplo z domova ven.
 • Filtry „HP“ od společnosti SIRIUS patří mezi nejúčinnější na trhu (účinnost 98,8 %) a mají dlouhou životnost (zhruba 3 roky). Je možné je regenerovat. Dávno už není pravda, že digestoř v recirkulačním provozu nefunguje dostatečně, u našich zařízení platí opak. Záleží na kvalitě značky a produktu.