Je pravda že digestoř určená na recirkulační provoz snižuje výkon?

Ano, je pravdou že digestoř určená k recirkulaci sníží výkon zhruba o 20%.
Také je potřeba si položit otázku, zda-li to odsavači sníží účinnost. A odpověď může být překvapivá, ne nikoliv ale naopak. Maximální ideální výkon odsavače par na recirkulační provoz je do cca. 550 m3/h. Protože při průtoku do této rychlosti zvládají molekuly uhlíku pohltit pachové částice s velkou účinností. Při rychlejším proudění je potřeba aby digestoř pachy přefiltrovala vícekrát a tím pádem se stává odsavač méně účinný. Dalo by se říci, že snížení výkonu odsavače par je svým způsobem žádaný a i digestoř je tiší.

Jak funguje digestoř na recirkulaci? (Recirkulační provoz)

Je pravda že digestoř s odtahem ven je lepší volbou? Ano, ale pokud není špatně navržený odtah. Obecně platí že odtah by měl být co nejkratší s min.ohybů. Dále je zapotřebí dodržet správný průměr odtahu, který je vždy stanoven výrobcem. Pokud to není možné dodržet, tak je lepší zvolit recirkulaci. To platí i pokud máte doma rekuperaci. Digestoř na recirkulaci funguje obdobně jako odtahová varianta odsavače par. Tuky se zachytávají v tukových kovových filtrech, které je potřeba pravidelně čistit. A to jak u recirkulační verze, tak i odtahové varianty. Údržba tukových filtrů spočívá ve vyjmutí z odsavače par a následné umytí v myčce na nádobí. To by se mělo provádět zhruba jednou za dva měsíce, záleží ovšem na intenzitě vaření. Pachy zachycuje uhlíkový (karbonový) filtr. Což už neplatí pro odtahový režim, kde pachy jsou odváděny mimo objekt ven. Recirkulační filtr se řadí do dvou kategorii. Varianta první je filtr na jedno použití. Filtr má životnost při pravidelném vaření cca. půl roku, ale zase záleží na frekvenci vaření. Může vydržet i dva roky. Pak se musí odstranit a použít nový. Při druhé variantě kde se filtr dá regenerovat se karbonový filtr zregeneruje a jde použít vícekrát. Tady je potřeba si uvědomit že při každé regeneraci filtr ztrácí účinnost. Dále je o poznání dražší. Proto doporučujeme vždy při nasycení použít nový.