Digestoře neboli odsavače par můžeme rozdělit na recirkulační a odtahové. Recirkulační odsavač filtruje pomocí uhlíkových a tukových filtrů páry vznikající z vaření v prostoru, kde je umístěna digestoř. Vyčištěný vzduch neodvádí pryč, ale vrací ho do místnosti. Odtahový odsavač par odvádí vzduch z místnosti ven. Může se připojovat na odtahové potrubí nebo komín určený pro odsávání. Tento typ digestoře většinou nemá uhlíkové filtry, které pohlcují pachy z vaření, vždy je ale vybaven tukovými filtry, jednak kvůli ochraně digestoře (motoru v odsavači par), jednak chrání před tuky i odtahové potrubí a omítku u výdechu odtahu z digestoře. Tukové filtry u digestoře je třeba pravidelně čistit v myčce na nádobí. Pokud se pravidelně neudržují, zanesou se tuky z vaření do takové míry, že jsou již nevyčistitelné a přestanou být funkční. V takovém případě nezbývá než pořídit do digestoře nové tukové filtry.

Digestoře můžeme dále rozdělit na několik druhů podle jejich umístění. Komínové (nástěnné) odsavače par nemusí vždy disponovat odtahem do komína. Většinou jsou tyto digestoře vybavené komínkem a z toho vzniklo jejich pojmenování. Další variantou jsou vestavěné digestoře, které bývají schované ve skříňkách kuchyňské linky. Sice tak nejsou vidět, jejich nevýhodou však je, že zabírají místo ve skříňce.
Další typ představují ostrůvkové odsavače par. Mohou být buď přiznané, nebo nepřiznané. Přiznané ostrůvkové digestoře bývají většinou spuštěné ze stropu či podhledu do prostoru. K nepřiznaným ostrůvkovým digestořím patří stropní odsavače par, které mohou být zabudované v podhledu. Na rozdíl od předchozích typů odsavačů fungují stropní digestoře spíše jako ventilační jednotka celého prostoru, kde se vaří. Protože jsou umístěny ve větší vzdálenosti od varné plochy, mají nižší účinnost odsávání.
Pokud chcete varnou zónu umístit ve volném prostoru kuchyně, doporučuje se vybavit ji další variantou ostrůvkové digestoře – výsuvným odsavačem par z pracovní desky. Tento typ digestoře se vyznačuje vyšší účinností než stropní odsavače par, protože její sací plocha se nachází ve větší blízkosti k varné zóně. Současně toto řešení odsávání splňuje požadavky na designovou čistotu interiéru.
Existují také odsavače integrované ve varných deskách nebo po okrajích varné zóny. Účinnost tohoto posledního typu digestoří je menší než u varianty výsuvné z pracovní desky. K nevýhodám patří i to, že neumožňují integraci osvětlení a zástěny na ostrůvku pro vaření.
Všechny typy odsavačů par mohou fungovat jako odtahové i jako recirkulační digestoře.